👅

Języki i dialekty

Najważniejsza informacja: arabski, turecki i perski nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego. Perski i kurdyjski są trochę powiązane, ale i tak nie są wzajemnie zrozumiałe.

Arabski

Problem praktyczny z arabskim polega na tym, że dzieli się on na wiele często bardzo odległych od siebie wariantów dialektalnych oraz elitarny język „klasyczny”.

Kurdyjski

Dzieli się na dwa dominujące dialekty, które nie są zrozumiałe ze sobą

Perski = farsi = dari = tadżycki

  • podział na dialekty jest pomijalny w praktyce